משימות
7391
שיבוצים
7391
נסיעות בסיכון
7391
ביצועים
957/1024
נסיעות חסרות
7391

משימות

תח"צ
בי"ס
הסעות
מזדמנות

שיבוצים

תח"צ
בי"ס
הסעות
מזדמנות

נסיעות בסיכון

נסיעות בביצוע

תח"צ
בי"ס
הסעות
מזדמנות

ביצועי תח"צ

נסיעות שהסתיימו

תח"צ
בי"ס
הסעות
מזדמנות

שכבות מידע

1111