ביצוע מול שיבוץ נכון לעכשיו

סה"כ 800 נסיעות
  • ביצוע
  • אי ביצוע

תקינות ביצוע נכון לעכשיו

סה"כ 800 נסיעות
  • רק מוצא
  • רק יעד
  • תקינות

מתוכננות

סה"כ 800 נסיעות
  • ביצוע
  • אי ביצוע

מתוכננות

סה"כ 800 נסיעות
  • ביצוע
  • אי ביצוע
159 שורות
1